Hoe word ik een "actieve zoeker"?

Om de zoektocht te laten slagen en meer kans te maken op woningen vragen wij je om bepaalde documenten zo goed mogelijk aan te leveren. Door het aanleveren van de juiste documenten wordt je een ‘’actieve zoeker’’. Dit houdt in dat je altijd kan bezichtigen en dat je keuze hebt uit extra uniek aanbod van woningen. Actieve zoekers krijgen ook de speciale badge, deze is zichtbaar in je profiel!

Welke documenten moet ik aanleveren?

Wat hebben wij nodig van de bewoners:

 • Kopie legitimatie
 • A4 met wat informatie over jezelf
 • Inkomensgegevens indien vast contract of eigen bedrijf
 • Ingevulde en ondertekende OTD door 1 persoon uit het groepje

Wat hebben wij nodig qua inkomensgegevens van bewoner(s) en/of garantsteller(s).

Indien in loondienst:

 • Kopie legitimatie
 • 3 recente loonstroken
 • 3x print screen bank waarin gestorte loon te zien is
 • Getekende werkgeversverklaring

Indien in dienst van eigen rechtspersoon, zelfstandig ondernemer, pensionering of uitkering:

 • Kopie legitimatie
 • Recente jaarstukken van meest recente boekjaar
 • Recente IB-aangifte van meest recente boekjaar
 • Uittreksel uit het Kamer van Koophandel register

Neem contact op: